Atlas Copco förvärvar Edwards, utökar sin verksamhet till vakuumlösningar

19 aug 2013

Stockholm den 19 augusti 2013: Atlas Copco AB och Edwards Group Ltd. har tecknat ett avtal om att Atlas Copco ska förvärva Edwards, en ledande global leverantör av vakuumlösningar och reningssystem för en köpeskilling upp till SEK 10.6 miljarder (USD 1.6 miljarder). Företaget har sitt säte i Storbritannien och är noterat på NASDAQ-börsen i New York. 

“Edwards är ledande inom vakuumteknik och har en väl utvecklad struktur och starka kundrelationer inom industrier som vi känner väl. Verksamheten passar utmärkt in i Atlas Copco,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef på Atlas Copco. “Marknaden för vakuumlösningar växer och har liknande egenskaper som vår befintliga affär.”

Edwards ärteknik- och marknadsledare inom sofistikerade vakuumprodukter och reningssystem med mer än 90 års erfarenhet. Produkterna och relaterad service är viktiga för tillverkningsprocesser av t.ex. halvledare och platta bildskärmar och används inom ett växande antal industriella applikationer. Marknaden för vakuumlösningar uppskattas till mer än SEK 40 miljarder. Edwards har mer än 3 200 anställda och huvudkontoret ligger i Crawley, Storbritannien.

Förvärvet av Edwards erbjuder Atlas Copco en möjlighet att expandera till en växande marknad som tillgodoser industrier som Atlas Copco känner väl. Det finns flera synergier mellan vakuum och tryckluftslösningar inom försäljning, service och teknologiutveckling.
 
“Edwards har en enorm styrka i sina medarbetare och produkter såväl som inom teknologi och innovation. Vi är mycket glada över att detta professionella företag kommer att bli en del av vår Grupp,” säger Ronnie Leten.

Edwards hade intäkter under 2012 på MGBP 595 (MSEK 6 400), av vilka mer än hälften i Asien, med en justerad EBITDA-marginal på 19.1%. Den redovisade rörelsemarginalen var 10.6%, inklusive omstruktureringskostnader och avskrivningar relaterade till säljarens justering av köpeskilling, vilket motsvarar ungefär 4 procentenheter av intäkterna.

Atlas Copco kommer att betala upp till USD 10.50 per aktie, vilket värderar företaget till upp till SEK 10.6 miljarder, inklusive SEK 2.8 miljarder i nettoskuld som övertas. Edwards aktieägare kommer initialt att få USD 9.25 per aktie och när resultaträkningen för 2013 är reviderad kommer ytterligare upp till USD 1.25 per aktie att betalas. Tilläggsbeloppet baseras på intäkter och EBITDA-resultat för 2013; intäkter mellan MGBP 587.5 och MGBP 650 samt justerad EBITDA mellan MGBP 113.9 och MGBP 145. Analytikers förväntningar för helåret och Edwards starka start på det tredje kvartalet pekar på en betalning i den övre delen av intervallet. Beroende på storleken på tilläggsköpeskillingen representerar erbjudandet en premie mellan 11% och 26% utöver Edwards genomsnittliga aktiekurs på USD 8.33 under de senaste 30 dagarna t.o.m. 16 augusti 2013, den sista handelsdagen före detta offentliggörande.
 
Förvärvet finansieras helt med likvida medel från Atlas Copcos egna tillgångar.
 
Transaktionen, som kommer att genomföras via en sammanslagning, är föremål för sedvanliga villkor inklusive godkännande från Edwards aktieägare samt av konkurrensmyndigheter. Transaktionen har godkänts enhälligt av båda företagens styrelser. Edwards styrelse rekommenderar dessutom enhälligt erbjudandet till sina aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2014. Edwards aktieägare som representerar ungefär 84% av nuvarande utestående aktier har ingått avtal att rösta för transaktionen.
 
Edwards kommer att bli del av Atlas Copcos nya division Vacuum Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.