Atlas Copco vinner stor kompressororder för ryska gödningsmedelsmarknaden

14 aug 2013

Stockholm den 14 augusti 2013: Atlas Copco har vunnit ett kontrakt på att leverera kompressorer till ryska kemi- och gödningsmedelsföretaget JSC Acron. Ordern är värderad till cirka MEUR 13 (MSEK 113).

Acron, ett av världens största gödningsmedelsföretag, valde Atlas Copcos Gas and Process division för att konstruera och leverera två högtrycks centrifugal-kompressorermed integrerad växellådaför bearbetning av koldioxid i företagets fabrik i Veliky Novgorod, Ryssland. Ordern bokades i slutet av andra kvartalet och kompressorerna kommer att levereras under 2015.

“Beställningen av dessa tekniskt mycket avancerade kompressorer stärker ytterligare vår närvaro på den strategiskt viktiga ryska marknaden”, sägerStephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. “Vi har jobbat nära med Acron för att utveckla en lösning speciellt skräddarsydd för deras behov. Tack vare vår innovativa design så kommer dessa kompressorer leverera hög produktivitet för kunden.”

Kompressorernakommer att kontrollera Acron-fabrikens hela flödesomfång och kommer ersätta äldre kolvkompressorer, vilket betyder en betydligt lägre energiförbrukning och minskat driftstopp för service och underhåll. Acron kommer att använda kompressorerna till att leverera koldioxid som används för att producera karbamid, en av huvudingredienserna i kvävegödsel.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.