Atlas Copco utser Johan Halling till ny chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

29 jul 2013

Stockholm den 29 juli 2013: Atlas Copco har utsett Johan Halling till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik och medlem i ledningsgruppen. Han tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2013.

Johan Halling är sedan 2002 chef för Atlas Copcos divisionen Rock Drilling Tools, med säte i Sverige. Han ersätter Bob Fassl som lämnar Atlas Copco av familjeskäl.
 
“Johan är erfaren och en pålitlig ledare av stora globala verksamheter och han levererar bra resultat över hela affärscykeln”,säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco.“Han har en ingående kunskap om gruvverksamheten och värdefull erfarenhet av service och förbrukningsvaror. Det är med stor glädje vi välkomnar Johan i ledningsgruppen.”
 
Johan Halling började arbeta på Atlas Copco 1998 som chef för en av de elverktygs-divisioner som Atlas Copco ägde vid tidpunkten. Dessförinnan var han VD för VOAC Hydraulics, ett samriskföretag ägt av Atlas Copco och Volvo. Mellan 1981 och 1990 arbetade han i olika positioner på kraft- och automationsteknik gruppen ABB, bl.a. som divisionspresident för ABB Robotics och Factory Automation.
Johan Halling, som är svensk medborgare, föddes 1952. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds universitet. Han har också studerat marknadsföring och ekonomi vid samma universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.
 
Atlas Copco 140 år: Under 2013 firar Atlas Copco, rankad som ett av de mest innovativa, hållbara och etiska företagen i världen, 140 år av lönsam tillväxt. Till en början tillverkade bolaget produkter för järnvägen, men kärnan till Atlas Copcos verksamhet går tillbaka till de första åren av 1920-talet när de första kompressorer, verktyg och bergborrar tillverkades. Idag har Atlas Copco-gruppen en världsledande position inom dessa områden och många andra. Atlas Copco servar kunder i 180 länder med egen verksamhet i 90 länder. Läs berättelsen om ett företag som är övertygat om att "det finns alltid ett bättre sätt" på www.atlascopco.com/history.

Foton på Johan Halling finns tillgängliga på www.atlascopco.com/multimedia. Fotonummer ac0047476, ac0047475, ac0034839.