Bob Fassl lämnar Atlas Copco

20 maj 2013

Stockholm den 20 maj 2013:  Bob Fassl har beslutat lämna sin position som chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik per den 31 juli.

“Bob har bidragit betydligt till utvecklingen och den framgångsrika tillväxten av Atlas Copco,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef. “Efter 30 år av ständigt resande flyttar han nu hem till Kanada för att tillbringa mer tid med sin familj. Vi kommer att sakna Bob men förstår hans beslut och önskar honom allt gott i framtiden.”

Bob Fassl började sin karriär på Atlas Copco 1982 inom service och har under åren haft ett antal chefspositioner i Kanada, USA, Sverige och Storbrittanien. Han har varit avgörande för utvecklingen av Atlas Copcos gruv- och bergbrytningsverksamhet och för Gruppens starka globala position.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.