Atlas Copco slutför förvärv av kompressor-distribution i USA

3 maj 2013

Stockholmden 3 maj 2013: Atlas Copcos Quincy Compressor LLC, baserat i USA, har slutfört förvärvet av National Pump & Compressors kompressorverksamhet i delstaten Illinois.

Quincy kommer att öppna ett nytt marknadsbolag som blir bas för försäljning och service av Quincys produkter i Illinois-regionen. Verksamheten som köps har distribuerat Quincy-produkter i mer än 60 år. Cirka 45 anställda ansluter sig till Quincy Compressor genom förvärvet. Atlas Copco meddelade 11 april 2013 att Quincy hade tecknat avtal om att köpa verksamheten.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.