Atlas Copco slutför förvärvet av Saltus-Werk

2 maj 2013

Stockholm den 2 maj 2013: Atlas Copco har slutfört förvärvet av tillgångarna i Saltus-Werk Max Forst GmbH, en tillverkare av mekaniska och elektriska momentlösningar med säte i Tyskland.

Saltus, som grundades 1919, har ungefär 65 anställda och hade försäljning på cirka MSEK 70 under 2012. Företaget tillverkar och säljer ett brett sortiment av produkter för kvalitetssäkring inom åtdragning inklusive mekaniska, mekatroniska och elektroniska momentnycklar och specialhylsor. Den förvärvade verksamheten blir del av Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Atlas Copco meddelade 12 april 2013 att det hade tecknat avtal om att köpa tillgångarna.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 9350
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.