Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

30 apr 2013

Stockholm den 30 april 2013: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

  • Köp av maximalt 4 250 000 A-aktier, varav som mest 3 500 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2013.
  • Köp av maximalt 70 000 A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
  • Försäljning av maximalt 55 000 A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
  • Försäljning av maximalt 8 100 000 A- och B-aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden för 2008, 2009 och 2010 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.
Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.