Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för första kvartalet 2013

29 apr 2013

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning

  • Orderingången minskade till MSEK 21 008 (24 827), organisk minskning på 11%
  • Intäkterna minskade till MSEK 20 227 (22 254), organisk minskning på 5%
  • Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK 4 156 (4 614)
  • Rörelsemarginalen var 20.5% (20.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 045 (4 494)
  • Periodens resultat var MSEK 2 988 (3 409)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.81)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 628 (1 441)
Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.