Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal

29 apr 2013

Stockholm den 29 april 2013: Atlas Copco redovisade idag en stabil ordernivå jämfört med de föregående tre månaderna, och sa att på kort sikt förväntas efterfrågan att kvarstå på nuvarande nivå. 

Orderingången minskade 11% organiskt jämfört med ett år tidigare till MSEK 21 008 medan intäkterna minskade 5% organiskt till MSEK 20 227. Rörelseresultatet var MSEK 4 156 (4 614), vilket motsvarar en marginal på 20.5% (20.7).

“Efterfrågan för vår utrustning försvagades något då gruvsektorn och större delar av den europeiska regionen fortsatte att ha det besvärligt,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Industrisegmenten gick bra, i synnerhet i Nordamerika, och det gjorde även vår serviceverksamhet generellt".

Under första kvartalet slutförde Atlas Copco två förvärv, ett i Kina och ett i Frankrike, och annonserade ett avtal om att förvärva en verktygsverksamhet i USA. Atlas Copco invigde också nya fabriker i Kina och Indien. Andra viktiga händelser inkluderar att företaget firade 140 år av hållbar produktivitet sedan det grundades 1873.

Vi fortsätter att stärka vår närvaro i alla regioner och att bredda vårt produkterbjudande,” säger Ronnie Leten. “Ny utrustning inkluderar en banbrytande kompressor som minskar energikonsumtionen med upp till hälften och som kommer sätta en ny standard i åratal framåt, såväl som en nyprospekteringsborrigg designad för hög produktivitet.”

På kort sikt förväntas den generella efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att kvarstå på nuvarande nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.