Atlas Copco slutför förvärvet av Rapid-Torc

23 apr 2013

Stockholm den 23 april 2013: Atlas Copco har slutfört förvärvet av verksamheten i USA-baserade Rapid-Torc, som utvecklar och marknadsför hydrauliska momentnycklar. Förvärvet breddar Atlas Copcos produktsortiment och ger exponering mot nya kunder.

Rapid-Torc, med kontor i Houston, Texas, och Bryssel, Belgien, har ungefär 30 anställda och hade försäljning under 2012 på MUSD 11 (MSEK 75.) Företaget är specialiserat inom hydrauliska momentnycklar och säljer också bultsträckare och relaterade tillbehör för applikationer med höga moment. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Atlas Copco meddelade 12 mars 2013 att det hade tecknat avtal om att köpa Rapid-Torc.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 9350
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg , monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.