Atlas Copcos rapport för första kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 29 april

8 apr 2013

Stockholm den 8 april 2013: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras måndag den 29 april cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl 13:30.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial.

Telefonnumret till konferensen är 08 5055 6481.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen.

Välkomna!

Mattias Olsson

Chef Investerarrelationer

För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 Karin Larsson, Investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 149 8291 e-mail: [email protected] Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.