Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

19 mar 2013

Stockholm den 19 mars 2013: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Denna årsredovisning speglar Atlas Copcos mål att skapa hållbar, lönsam utveckling och integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco.com/ir

För dem som har beställt en tryckt version påbörjas distributionen kring månadsskiftet mars/april.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.