Atlas Copco utsett till ett av världens mest etiska företag

6 mar 2013

Stockholm den 6 mars 2013: Atlas Copco rankades idag som ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute. Listan presenterades på Global Ethics Summit i New York, USA, och inkluderar bolag som har implementerat föredömliga rutiner inom företagsetik.

God etik är grundläggande för hur Atlas Copco bedriver sin verksamhet. Gruppen har en stram hållning och tydlig policy gällande sitt arbete med nolltolerans mot korruption.
Atlas Copco har ett omfattande utbildningsprogram som till exempel inkluderar webbaserad etikutbildning för externa parter såsom leverantörer.
 
Tusentals anställda deltog ifjol i Atlas Copcos årliga utbildning i syfte att öka kunskapen om korruption, och alla chefer garanterade skriftligt att de skulle följa företagets Affärskod. Atlas Copco har undertecknat FN:s Global Compact, ett strategiskt initiativ för företag som är engagerade i att utveckla sin verksamhet och strategi enligt tio globalt erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. 
 
“Att göra affärer på ett etiskt sätt är inte bara det rätta utan det är också hur vi utvecklar och ökar tillväxten på vår verksamhet på ett lönsamt sätt,” säger Håkan Osvald, Chefsjurist på Atlas Copco. “Vi har en värdebaserad kultur och utbildar våra anställda i att arbeta och tänka etiskt samt att prioritera långsiktiga resultat och hållbar, lönsam utveckling.”

Tidigare i år gav Transparency International, en global sammanslutning mot mutor, Atlas Copco 100% i sin rapport rörande etikarbete i de 20 största svenska företagen.

För att läsa mer om Ethisphere Institute, se www.ethisphere.com.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.