Atlas Copco omstrukturerar i Sydafrika

4 mar 2013

Stockholm den 4 mars 2013: Atlas Copcos Rock Drilling Tools division ska omorganisera produktionen vid sin fabrik i Springs, Sydafrika. Detta innebär att varsel läggs för 109 anställda.

De senaste åren har Atlas Copcos Rock Drilling Tools division gjort betydande investeringar i ny tillverkningsutrustning vid sina produktionsanläggningar i Fagersta. Ändamålet med dessa investeringar har varit att öka produktiviteten, minska ledtider och försäkra högsta kvalitet genom att använda modern automatisk produktionsutrustning. Denna produktionsuppgradering i Sverige påverkar tillverkningen av bergborrverktyg i Springs, Sydafrika.

Med anledning av detta berörs 109 jobb i Springs. Atlas Copco informerade fackföreningar idag i Sydafrika. Atlas Copco har totalt cirka 1 200 anställda i landet.

“Investeringar i modern automatisk produktionsutrustning med målet att öka effektiviteten kan innebära förändringar i andra delar av organisationen,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för
Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. “Detta berör tyvärr vissa anställda, men vi kommer göra vårt bästa för att erbjuda stöd genom denna svåra process.”

Atlas Copcos Rock Drilling Tools division tillverkar bergborrverktyg för användning ovan och under jord. Divisionen har sitt säte i Fagersta och har tillverkningsenheter runt världen.

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.