Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012

31 jan 2013(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Ett bra kvartal och ett rekordår

 • Orderingången minskade till MSEK 21 101, en minskning på 2% organiskt
 • Intäkterna ökade till MSEK 22 748 (22 290), en ökning på 4% organiskt
 • Rörelseresultatet ökade 2% till MSEK 4 687 (4 596)  


  -  Inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 65 (125) samt en negativ effekt


     på MSEK 127 (116) för aktierelaterade långsiktiga incitaments­program
 • Rörelsemarginal på 20.6% (20.6)


  -  Justerad marginal 21.4% (21.7)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 476 (4 436)
 • Periodens resultat var MSEK 3 406 (3 372)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.80 (2.78)
 • Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 290 (1 574)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 5.50 (5.00) per aktie
Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något.

För ytterligare information kontakta:Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.