Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal och helårsresultat

31 jan 2013

Stockholm den 31 januari 2013: Atlas Copco redovisade idag ett stabilt rörelseresultat, intäkter och orderingång för det fjärde kvartalet, trots en fortsatt försvagning av efterfrågan på utrustning från många marknader och kundsegment. Gruppen redovisade ett rekordår för 2012.

”Ett bra kvartal avslutade ett rekordår,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Vi fortsätter att utvecklas väl trots varierande marknadsförhållanden. Detta är en effekt av styrkan och flexibiliteten som är inbyggd i Atlas Copcos organisation.”  

Fjärde kvartalets intäkter ökade 4% organiskt jämfört med föregående år till MSEK 22 748 (22 290) och rörelseresultatet var MSEK 4 687 (4 596). Jämfört med de senaste kvartalen minskade efterfrågan på utrustning något, medan efterfrågan på service låg kvar på en god nivå.
”På kort sikt väntas den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster minska något,” säger Ronnie Leten. ”Osäkerheten är fortfarande stor och ytterligare kapacitetsjusteringar kan bli nödvändiga. Samtidigt så kommer vi fortsätta investera på många områden för att säkerställa hållbar lönsam tillväxt även i framtiden.”

Viktiga händelser under kvartalet inkluderar överenskommelsen att förvärva Schweiz-baserade MEYCO Equipment, kapacitetsjusteringar i Europa, och den fortsatta expansionen på nya marknader såsom öppnandet av ett marknadsbolag i Burkina Faso. Atlas Copco lanserade även ett antal nya produkter, och höll kapitalmarknadsdag i Örebro, ett av sina viktigaste center för produktion och innovation inom gruv- och bergbrytningsteknik.
”Att effektivisera verksamheten, utveckla produkter och serva kunderna på bästa sätt kommer att fortsätta vara i fokus,” säger Ronnie Leten.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.