Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2012

27 apr 2012

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Fortsatt stark orderingång

 • Orderingången steg till rekordhöga MSEK 24 827, organisk tillväxt på 10%
 • Intäkterna ökade till MSEK 22 254 (18 223), organisk tillväxt på 17%
 • Rörelseresultatet ökade med 15% till MSEK 4 604 (3 987)
 • Rörelsemarginal på 20.7% (21.9)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 489 (4 056)
 • Periodens resultat var MSEK 3 405 (3 033)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.81 (2.48)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 1 441 (2 026)
Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

 •  Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


  08 743 8295 eller 072 729 8295

 • Daniel Frykholm, Presschef


  08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.