Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

21 okt 2011

Stockholm den 21 oktober 2011: Atlas Copco redovisade idag sitt resultat för det tredje kvartalet, med intäkter och rörelsemarginal på nya rekordnivåer. Efterfrågan låg kvar på en hög nivå, med stark tillväxt på eftermarknaden. På kort sikt väntas den sammantagna efterfrågan försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

”Vi gjorde ett mycket starkt resultat för det tredje kvartalet och uppnådde bra tillväxtsiffror, särskilt i USA och Kina,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Sedan i juli har vi arbetat med fyra affärsområden och har redan börjat anpassa strukturen på vissa av våra marknadsbolag, vilket kommer hjälpa oss att växa organiskt.”

Intäkterna ökade 21% organiskt till MSEK 20 739 (17 743) och rörelseresultatet uppgick till MSEK 4 800 (3 782), motsvarande en rörelsemarginal på 23.1% (21.3). Orderingången ökade 14% organiskt till MSEK 21 151 (19 316).

”Med tanke på den försvagning vi har sett inom anläggningsindustrin och det allmänt osäkra marknadsläget har vi gått igenom våra beredskapsplaner. Vi känner oss säkra på att våra verksamheter är i gott skick och väl förberedda hur marknaden än utvecklas,” säger Ronnie Leten.

Atlas Copco har nyligen offentliggjort fyra förvärv, bland annat det av SCA Schucker, en Tysklandsbaserad tillverkare av utrustning för industriell sammanfogning med lim. Förvärvet skapar nya tillväxtmöjligheter eftersom många biltillverkare och bolag inom flygindustrin allt mer använder lättviktsmaterial.

”Vi kommer löpande leta efter potentiella förvärv som kan ge oss tillgång till ny teknik, men det är ännu viktigare att vi fortsätter fokusera på produktutveckling och innovationer,” säger Ronnie Leten.

Atlas Copco omnämndes i augusti som ett av världens 100 mest innovativa företag på en lista som publicerades av tidningen Forbes. Noterbart är en konceptmaskin, världens första batteridrivna asfaltvält, som nyligen har börjat testas. I USA inledde bolaget ett forskningsprojekt för att utveckla teknologi för snabbare borrning av geotermiska brunnar.
För pressmeddelandet med hela delårsrapporten, klicka här.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.