2011

Belastning

29 nov 2011

Stockholm den 29 november 2011: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Antwerpen i Belgien. På agendan står en uppdatering av koncernens strategi och av marknadsläget, samt en mer ingående presentation av verksamheten inom affärsom...

9 nov 2011

Stockholm den 9 november 2011: Atlas Copco börjar denna vecka bygga en ny tillverkningsanläggning för kompressorer i Kina, för att möta den växande efterfrågan på kompressorer i Kina och från andra asiatiska marknader.