Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2012

19 okt 2011

Stockholm den 19 oktober 2011: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2012.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
Frank Larsson, Handelsbanken Fonder
Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2012.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: [email protected] eller per fax 08 615 00 26.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.