Atlas Copco utvecklar teknologi för snabb geotermisk borrning

12 okt 2011

Stockholm den 12 oktober 2011: Det amerikanska energidepartementet har tilldelat Atlas Copco Secoroc LLC och Sandia National Laboratories MUSD 3.4 (cirka MSEK 20) för ett gemensamt forskningsprojekt. Målet är att utveckla teknologi som skulle kunna öka hastigheten avsevärt vid borrning av djupa geotermiska brunnar, och därmed minska investeringskostnaderna för den typen av förnybar energi.

Geotermisk energi har stor potential som miljövänlig energikälla i många delar av världen. Utvecklingen hålls dock tillbaka av höga kostnader för att borra ned till djupt liggande källor i hårt berg med höga temperaturer. Slående verktyg, exempelvis sänkborrhammare, är en lovande teknologi för geotermisk prospektering och utveckling, eftersom de bygger på teknik som är väl lämpad för den sorts berg som är vanlig i geotermiskt aktiva områden. Jämfört med konventionella metoder för geotermisk borrning skulle sänkborrhammare kunna fyrdubbla borrningshastigheten.”Vi ser med stort intresse fram emot resultaten från det här projektet,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Atlas Copco erbjuder redan idag ett stort antal produkter och tjänster för geotermiska utvecklingsprojekt och det här är helt klart en framtida tillväxtmarknad för koncernen.”Under projektet, som löper i tre år, kommer Atlas Copco Secoroc att designa, utveckla och testa utrustning. Sandia National Laboratories kommer att skapa datormodeller som ska utvärdera borrarnas prestanda, material och komponenter. Sandia ska även utveckla en testmiljö för att utvärdera hammarprototyper i höga temperaturer.Anslaget utgör ett av 32 olika forsknings- och designprojekt inom geotermisk elproduktion som finansieras genom det amerikanska energidepartementets enhet för energieffektivitet och förnybar energi. Projekten har utformats för att möta utmaningen att 80% av USA:s elproduktion år 2035 ska genereras med rena energikällor. Atlas Copco fick det näst största anslaget i hela initiativet, som är värt totalt MUSD 38.För ytterligare information kontakta:Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik+1 469 766 6242Daniel Frykholm, Presschef08 743 8060 eller 070 865 8060Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.