Atlas Copcos chefsjurist Hans Sandberg går i pension

16 sep 2011

Stockholm den 16 september 2011: Hans Sandberg, chefsjurist för Atlas Copco AB och medlem i ledningsgruppen, har beslutat sig för att gå i pension vid slutet av 2011 efter 36 år i bolaget.

”Hans har varit en stor tillgång för Atlas Copco under sina många år,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef. ”Han har bidragit ovärderligt till bolagets utveckling, från sitt tidiga arbete med att etablera vår företagsstruktur i Asien, till den stora kraft han lägger idag på affärsetik och antikorruption. Vi önskar Hans en lång och lycklig tid som pensionär.”

Hans Sandberg började på Atlas Copco 1975 som bolagsjurist och blev chefsjurist för Atlas Copco North America Inc. 1980. Han har haft sin nuvarande position sedan 1984 och har varit medlem i ledningsgruppen sedan 1989. Hans Sandberg har även varit sekreterare i Atlas Copco AB:s styrelse sedan 1991.

”Pensionär eller inte; mitt hjärta kommer alltid finnas hos Atlas Copco och framför allt dess medarbetare, vars engagemang och kunskap gör Atlas Copco till ett fantastiskt företag,” säger Hans Sandberg.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.