Atlas Copco vinner order för geotermiskt kraftverk

5 sep 2011

Stockholm den 5 september 2011: Atlas Copcos division Gas and Process har vunnit en order för utrustning till ett nyckelfärdigt geotermiskt kraftverk som ska byggas i den turkiska provinsen Aydin. I ordern ingår två uppsättningar turboexpandrar och generatorer som totalt kommer att kunna ge 45 megawatt ren el när kraftverket drar igång under fjärde kvartalet 2012.

Kunden är Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Şof Turkey, som är verksamt inom bland annat byggentreprenad, gruvor, turism och energi. Atlas Copco är del av ett konsortium med två andra bolag: Exergy med expertis inom processdesign och SPIG som levererar luftkylda kondensatorer. Atlas Copcos del av ordervärdet är MEUR 12 (cirka MSEK 110), vilket bokförs under tredje kvartalet.

”Atlas Copcos expansionsturbiner och kompressorer är välkända på marknaden för förnyelsebar energi. De finns sedan flera år i geotermiska kraftverk i USA,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik. ”Den här ordern visar på vår styrka i det här marknadssegmentet, där vi väntar oss ytterligare tillväxt i framtiden.”

Det turkiska kraftverket, som använder så kallad ORC-teknologi (organisk Rankine-cykel), kommer att byggas i det geotermiskt aktiva området Pamukoren, som anses ha mycket stor potential för geotermisk elproduktion. Jämfört med ett naturgasdrivet kraftverk med samma kapacitet kommer detta projekt att ge 238 000 ton mindre koldioxidutsläpp per år.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    32 (0)3 870 2938 eller 32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.
 
Gas and Process är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar och tillverkar turbokompressorer, expansionsturbiner och kryogeniska pumpar för gas och processindustrierna, med ett komplett utbud av relaterade eftermarknadsprodukter. Lösningar från Atlas Copco Gas and Process används främst i processer inom olje- och gasindustrin, kemisk och petrokemisk industri samt i kraftverk, förnybar energi och inom luftseparation. Divisionens huvudkontor ligger i Köln i Tyskland och den har ett globalt nätverk av enheter med tillverkning, försäljning och eftermarknad.