Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco går in på den snabbväxande marknaden för industriell limningsutrustning

22 aug 2011

Stockholm den 22 augusti 2011: Atlas Copco Beteiligungs GmbH i Tyskland har tecknat avtal om att köpa SCA Schucker, ett tyskt bolag som tillverkar utrustning för industriell sammanfogning med lim. Affären ger Atlas Copco möjlighet att expandera i ett snabbväxande marknadssegment med toppmodern teknologi.

SCA Schucker tillverkar utrustning för limning och tätning, en relativt stor nischmarknad med få specialiserade globala aktörer. Marknaden växer fort tack vare en ökande användning av lättviktsmaterial inom fordonsindustrin och andra industrier. Företaget, som är privatägt, hade en omsättning på MEUR 65 (MSEK 600) 2010 och omkring 280 anställda. Se www.sca-schucker.de (http://www.sca-schucker.de/) för ytterligare information. Förvärvet kräver vissa godkännanden av myndigheter och förväntas avslutas under det fjärde kvartalet.

”SCA Schucker passar utmärkt ihop med Atlas Copco. Deras produkter och specialiserade kompetens kompletterar vår befintliga produktportfölj mycket väl,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. ”Eftersom vi har samma bas av kunder med monteringsverksamhet som SCA Schucker, men med en världsomspännande säljorganisation, ser vi fantastiska tillväxtmöjligheter på denna marknad. Vi ser fram emot att jobba med den här nya monteringsteknologin för att höja våra kunders produktivitet.”

SCA Schucker, med huvudkontor i Bretten i Tyskland, är en välrenommerad leverantör till europeiska biltillverkare. Företaget har egna försäljnings- och serviceverksamheter i England, Frankrike, Spanien, USA, Brasilien, Mexiko, Korea, Japan och Kina. Varumärket SCA Schucker kommer att finnas kvar.

Företaget kommer att verka som en självständig enhet inom affärsområdet Industritekniks division Motor Vehicle Industry. Förvärvet av SCA Schucker ger även Atlas Copco Industriteknik potential för tillväxt i ett antal av General Industry-divisionens kundsegment, till exempel flyg- vitvaru- solkraft- och vindkraftindustrin.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärområdeschef, Industriteknik
    08 743 8505 eller 070 889 9350
  • Mattias Olsson, Chef investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.