Atlas Copco utser Nico Delvaux till chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik

17 aug 2011

Stockholm den 17 augusti 2011: Atlas Copco har utsett Nico Delvaux till chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik och medlem i koncernledningen, från och med den 1 oktober 2011. Nico Delvaux är för närvarande chef för divisionen Compressor Technique Service.

”Nico är skicklig strategiskt och operativt stark, och han har en bred kunskap om vår globala industriella verksamhet. Detta kommer att bli till stor nytta för utvecklingen av vårt nya affärsområde Bygg- och anläggningsteknik, såväl som för Atlas Copco-gruppen,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef.

Nico Delvaux är belgisk medborgare, född 1966, med en examen i elektromekanik från Bryssels universitet och en MBA från handelshögskolan i Antwerpen i Belgien. Han inledde sin karriär på Atlas Copco 1991 inom kvalitetskontroll vid divisionen Oil-free Air i Antwerpen. Nico Delvaux har haft ledarroller inom försäljning, marknadsföring, eftermarknad, kvalitetskontroll, förvärvsintegration och som bolagschef, med erfarenhet från bland annat Benelux, Italien, Kanada och USA. Han har haft sin nuvarande befattning sedan januari 2008.

Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik skapades den 1 juli och består av divisionerna Road Construction Equipment, Construction Tools, Portable Energy och Construction Technique Service, med totala intäkter 2010 på BSEK 11.5.

Nico Delvaux och hans team får i uppdrag att skapa stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom att utveckla affärsområdets marknadsnärvaro och genom att lansera ett ständigt flöde av innovativa produkter. Nico Delvaux kommer att vara baserad i Antwerpen till den 1 juli 2012, då han flyttar till Kina.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.