Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2011

18 jul 2011

Rekord i orderingång, intäkter och rörelseresultat


 • Organisk orderingång ökade med 29% till MSEK 22 202.

 • Intäkterna ökade 14% till MSEK 19 951 (17 430), organisk tillväxt på 27%.

 • Rörelseresultatet ökade 19% till MSEK 4 177 (3 499).

 • Rörelsemarginalen var 20.9% (20.1).

 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 081 (3 403).  - Varav MSEK 75 realisationsvinst från försäljning av aktier i RSC Holdings.

 • Periodens resultat var MSEK 2 982 (2 523).

 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.07).

 • Det operativa kassaflödet var MSEK 567 (2 467), påverkat av finansiella poster.

 • Ny affärsområdesstruktur från den 1 juli.
Marknadsutsikter på kort siktDen totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För ytterligare information kontakta:


 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


  46 (0)8 743 8295 or 46 (0)72 729 8295


  e-mail: ir@se.atlascopco.com 

 • Daniel Frykholm, Presschef


  08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.