Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

18 jul 2011

Stockholm den 18 juli 2011: Atlas Copco rapporterade idag stark organisk försäljningstillväxt och ett rekordhögt rörelseresultat för det andra kvartalet. Efterfrågan var stor inom samtliga affärsområden och företaget fortsatte att investera i hållbar, lönsam tillväxt.

”Våra leverans- och faktureringsnivåer blir allt bättre, och vi är stolta att återigen kunna rapportera ett rekordresultat för kvartalet. Vi uppnådde även en stark rörelsemarginal, trots avsevärd motvind från valutaeffekter”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Orderingången ökade med 29 % organiskt till 22 202 MSEK medan den organiska intäktsökningen var 27 % till 19 951 MSEK (17 430 MSEK). Rörelseresultatet steg till 4 177 MSEK (3 499 MSEK) motsvarande en marginal på 20,9 % (20,1 %). Rörelseresultatet påverkades negativt av valutaeffekter på 915 MSEK, eller nästan två procentenheter jämfört med föregående år.

”Vi fortsatte att utveckla vår globala marknadsnärvaro och produktportfölj genom investeringar och tilläggsförvärv”, säger Ronnie Leten. ”Atlas Copcos nya affärsområdesstruktur, som började gälla den 1 juli, kommer att förstärka vår långsiktiga, lönsamma tillväxt och ge drivkraft till nya innovationer som höjer våra kunders produktivitet.”

I maj offentliggjorde Atlas Copco en plan att investera 160 MSEK i byggandet av en ny fabrik för kompressorer i Indien. Bland andra viktiga händelser under kvartalet syns stora order från Saudiarabien och Mexiko samt lanseringen av nya produkter som en stor, tyst demoleringssax och Atlas Copcos mest energieffektiva oljefria kompressor hittills.

”Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå”, säger Ronnie Leten.
Pressmeddelande med hela kvartalsrapporten.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08-743 80 60 eller 070-865 80 60
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.