Atlas Copco får ny rekordorder i Mexiko

12 jul 2011

Stockholm den 12 juli 2011: Atlas Copco har tagit emot en order från det mexikanska gruvbolaget Peñoles. Med ett värde på cirka MUSD 67 (MSEK 420) är det en av de största beställningarna någonsin för Atlas Copco inom utrustning för underjordsgruvor. Det är företagets andra mycket stora order i Mexiko i år.

Atlas Copco kommer att leverera totalt 87 maskiner, inklusive utrustning för ortdrivning, produktionsborrning och bultning. I beställningen ingår även produkter för last och transport, varav många är datoriserade. Utrustningen kommer att användas av Peñoles samt av Fresnillo PLC i befintliga gruvor samt i olika utvecklingsprojekt. Merparten av kontraktet bokfördes under det andra kvartalet och leveranserna kommer att ske under de kommande 12 månaderna.

”Vi är stolta att kunna uppfylla Peñoles och Fresnillos växande behov av utrustning och service och ser fram emot att fortsätta utveckla den här affärsrelationen under de kommande åren,” säger Bob Fassl, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik.

Peñoles är ett av Mexikos ledande gruvbolag, med verksamheter som fokuserar på brytning av basmetaller såsom zink, bly och koppar. Peñoles är även den största ägaren i Fresnillo PLC, som är världens största silverproducent. Atlas Copco fick i januari av Fresnillo en order på gruvutrustning värd omkring MUSD 45 (MSEK 300).

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.