Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Antalet aktier i Atlas Copco AB efter inlösenprogram

30 jun 2011

Stockholm den 30 juni 2011: Antalet utestående aktier i Atlas Copco AB minskade under juni månad till 1 229 613 104 från 2 459 226 208. Förändringen är ett resultat av det inlösenförfarande som beslutades av årsstämman den 20 april, vilket nu har slutförts.

Inlösenförfarandet inleddes med en aktiesplit 2:1, som genomfördes under maj månad. Efter spliten var antalet A-aktier (motsvarande 1 röst per aktie) i bolaget 1 678 788 192 samt antalet B-aktier (0.1 röst/aktie) 780 438 016.Hälften av aktierna i varje serie var inlösenaktier. Alla dessa aktier löstes i juni in av Atlas Copco för SEK 5 per aktie. Antalet utestående aktier och röster är nu samma som innan inlösenförfarandet påbörjades.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.