Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Tillfällig förändring av antalet aktier i Atlas Copco AB

31 maj 2011

Stockholm den 31 maj 2011: Antalet utestående aktier i Atlas Copco AB ökade under maj månad från 1 229 613 104 till 2 459 226 208. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit 2:1 och det inlösenförfarande som beslutades av årsstämman den 20 april.

Efter spliten är antalet A-aktier i bolaget 1 678 788 192 samt antalet B-aktier 780 438 016. Hälften av aktierna i varje serie är inlösenaktier.Handel i inlösenaktierna inleddes på NASDAQ OMX Stockholm den 16 maj och pågår till och med den 8 juni, varefter de automatiskt inlöses för SEK 5 per aktie. Antalet aktier i Atlas Copco AB återgår sedan till det ursprungliga antalet, 1 229 613 104.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.