Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 29 november 2011

18 maj 2011

Stockholm den 18 maj 2011: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 29 november 2011 i Antwerpen, Belgien.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Denna gång hålls dagen i Antwerpen, Belgien, som är centrum för Atlas Copcos kompressorverksamhet. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare inblick i aktiviteterna i denna verksamhet.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Stephan Kuhn, affärsområdeschef Kompressorteknik, samt andra affärsområdeschefer och medlemmar ur koncernledningen.

Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Vice President Investor Relations
08 743 8295 eller 072 729 8295
Karin Larsson, Investor Relations Coordinator
08 743 8291 eller 070 149 8291
e-mail: [email protected]