Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco investerar för tillväxt i Indien

13 maj 2011

Stockholm den 13 maj 2011: Atlas Copco har beslutat bygga en ny tillverkningsenhet för kompressorer nära Pune i Indien. Syftet är att möta den stora efterfrågeökning som förväntas under de kommande åren. Investeringen på ungefär MSEK 160 kommer också göra det möjligt att bredda produktutbudet för kunder i Indien. 

I april tecknade Atlas Copco (India) Ltd avtal om att köpa ett stycke land i närheten av Pune, där den nya fabriken kommer att börja byggas senare i år. Anläggningen ska vara färdigställd under andra halvan av 2012. Den nya fabriken ska producera stationära industriella samt portabla kompressorer, medan Atlas Copcos befintliga fabrik i Pune-området kommer att fokusera på tillverkning av stora oljeinsprutade och oljefria kompressorer.

”Utsikterna för Indiens ekonomiska utveckling är mycket goda och vi har nu ett utmärkt tillfälle att avsevärt öka vår tillverkningskapacitet i landet, med en modern fabrik och effektivare logistik,” säger Stephan Kuhn, som är affärsområdeschef för Atlas Copco Kompressorteknik.

Atlas Copco har ungefär 1 800 anställda i Indien. Bolaget tillverkar för närvarande tryckluftsutrustning vid fabriken i Pune medan anläggnings- och gruvutrustning tillverkas i Nasik och i Hyderabad. Atlas Copco har också ingenjörscentra i Pune och i Bangalore som stöttar utvecklingen av produkter i Indien såväl som globalt.

”Vi kommer även i fortsättningen behöva investera i design och utveckling för att kunna fortsätta utveckla produkter som är anpassade för den indiska marknaden. Vi väntar oss att Kompressortekniks ingenjörscentrum i Indien kommer att fördubblas i storlek över de kommande tre åren,” säger Stephan Kuhn.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    32 (0)3 870 2938 eller 32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien.