Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal

20 apr 2011

Stockholm den 20 april 2011: Atlas Copco presenterade idag sitt resultat för det första kvartalet, med mycket stark tillväxt för alla affärsområden, både sett till orderingång och rörelseresultat. Utvecklingen var bra på nästan alla geografiska områden och Atlas Copco väntar sig att efterfrågan växer något på kort sikt.

”Vi har uppnått ett mycket bra resultat, tack vare den starka globala efterfrågesituationen, vår förbättrade marknadsnärvaro i Kina och Indien, investeringar i produkter och tjänster och våra anställdas hårda arbete med att stärka stödet till våra kunder,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef.

Intäkterna ökade 27% organiskt till MSEK 18 223 medan orderingången steg 33% organiskt till MSEK 21 675, vilket är ett nytt rekord. Rörelseresultatet ökade 52% till MSEK 3 987, motsvarande rekordmarginalen 21.9% (17.2). Marginalen påverkades positivt av effektivitetsförbättringar, växande volymer samt prisökningar, medan förändringar i valutakurser påverkade negativt med ungefär en procentenhet.

”Vi möttes av stora utmaningar under kvartalet, med oroligheterna i Nordafrika och i Mellanöstern, samt de tragiska händelserna i Japan,” säger Ronnie Leten. ”Vi är glada att våra verksamheter anpassar sig väl och att alla våra anställda befinner sig i säkerhet.”

Idag meddelar Atlas Copco en förändring av sin affärsområdesstruktur, där bolaget från och med 1 juli går från tre till fyra mer fokuserade affärsområden (se separat pressmeddelande).

”Med en tydligare fokusering på särskilda kundsegment, och genom att ha ett ständigt flöde av innovationer, har vi ett utmärkt tillfälle öka vår andel av marknaden,” säger Ronnie Leten.

Atlas Copco lanserade under kvartalet ett antal nya innovativa produkter, bland annat en centrifugalkompressor som ger betydande energibesparingar samt handhållna hydrauliska spett med minskade vibrationsnivåer.

Efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Efterfrågan från utvecklingsmarknaderna liksom från gruvindustrin förväntas vara fortsatt stark. De flesta övriga marknader, förutom södra Europa och norra Afrika, förväntas fortsätta utvecklas positivt.
Pressmeddelande med hela delårsrapporten.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.