Atlas Copco utnämner Bob Fassl till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

20 apr 2011

Stockholm den 20 april 2011: Atlas Copco har utnämnt Robert (Bob) Fassl till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik från och med den 1 juli, då Gruppens nya affärsområdesstruktur också börjar gälla.

Bob Fassl, född 1962, är för närvarande chef för Atlas Copcos division Drilling Solutions, med huvudkontor i Texas, USA. Han är kanadensisk medborgare och tog anställning på Atlas Copco 1982. Bob Fassl har haft flera chefspositioner i bolaget i Nordamerika, Storbritannien och Sverige, bland annat som bolagschef och inom service, logistik, inköp och tillverkning. Han talar svenska, tyska och engelska.

”Det är med stor glädje vi hälsar Bob välkommen till Atlas Copcos ledningsgrupp. Hans stora kunskaper om gruvindustrin och globala erfarenhet av affärer blir till stor tillgång för utvecklingen av affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Atlas Copco offentliggjorde idag en förändring av sin affärsområdesstruktur, där bolaget går från att ha tre till fyra mer fokuserade affärsområden (se separat pressmeddelande). Gruv- och bergbrytningsteknik för samman divisioner med produkter för borrning ovan och under jord, krossning, last och transport, samt prospekteringsutrustning, med totala intäkter 2010 på cirka BSEK 22.5. Affärsområdet kommer att ha sin bas i Stockholm. Bob Fassls uppdrag blir att fortsätta utveckla affärsområdets marknadsledande ställning och stärka dess eftermarknadsverksamhet genom att skapa en särskild servicedivision.

Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik, lämnar företaget för en position som VD och koncernchef för Wärtsilä Corporation.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.