Atlas Copco går från tre till fyra affärsområden

20 apr 2011

Stockholm den 20 april 2011: Atlas Copco-gruppen har beslutat att justera sin affärsområdesstruktur för att stärka fokuseringen på vissa produkter och kundsegment. Från och med den 1 juli kommer företaget att ha fyra affärsområden istället för tre, med ett särskilt affärsområde för anläggningsutrustning och relaterad service.

Atlas Copcos divisioner för portabla kompressorer och generatorer, utrustning för vägarbeten samt lätt entreprenadutrustning kommer att gå samman i det nya affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. Divisioner med produkter för borrning ovan och under jord, krossning, last och transport, samt prospekteringsutrustning kommer att verka inom Gruv- och bergbrytningsteknik. Båda dessa affärsområden kommer att skapa särskilda servicedivisioner. Kompressorteknik kommer att fokusera på stationär utrustning för tryckluft och gas samt relaterad service, medan Industriteknik inte förändras.

”Vi får nu mer fokuserade affärsområden som vart och ett kommer att ha en bra utgångspunkt för att utveckla erbjudandet till sina kunder,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Den nya strukturen ökar också våra möjligheter att utveckla synergier inom försäljning och service mellan bygg- och anläggningsenheterna, samt dra nytta av framtida tillväxt i infrastrukturprojekt världen över, särskilt på utvecklingsmarknaderna.” 

Atlas Copco kommer omedelbart att inleda rekrytering av en chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. Tillsättningen av en ny chef för Gruv- och bergbrytningsteknik annonseras idag i ett separat pressmeddelande.

Atlas Copco inleder finansiell rapportering i enlighet med den nya strukturen från och med det tredje kvartalet 2011. Proformasiffror för intäkterna och lönsamheten i de fyra affärsområdena under 2010 är som följer:

KompressorteknikIndustriteknikGruv- och bergbrytningsteknikBygg- och anläggningsteknik
Intäkter, BSEK30.06.522.511.2
Rörelsemarginal~25%19.5%~22%~10%

För ytterligare information kontakta:
Jeanette Livijn, Personaldirektör
08 743 8590 eller 070 349 9461
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.