Atlas Copco utser Mattias Olsson till Vice President Investor Relations

19 apr 2011

Stockholm den 19 april 2011: Atlas Copco har utnämnt Mattias Olsson till Vice President Investor Relations, från och med den 1 maj, 2011. Han efterträder Ingrid Andvaller, som börjar på nytt jobb som internrevisor inom bolaget.

Mattias Olsson började på Atlas Copco 1997. Han har haft ett antal positioner i Gruppen, inom kommunikation, investerarrelationer samt som controller. Han är för närvarande Senior Project Manager Finance and Investor Relations på Atlas Copco AB.

För ytterligare information kontakta:
Hans Ola Meyer, Ekonomi- och finansdirektör
08 743 8292 eller 070 588 8292