Atlas Copco köper bolag med produkter för medicinska gaser

8 apr 2011

Stockholm den 8 april 2011: Atlas Copco Ltd har tecknat avtal om att förvärva enheten Medical Gas Solutions av Penlon Ltd, med huvudkontor i Storbritannien. Penlon Medical Gas Solutions är en ledande leverantör till sjukhus av system för medicinska gaser, medicinska vakuumsystem och komponenter för gasdistribution.

Penlon Medical Gas Solutions hade intäkter 2010 på omkring MGBP 12 (MSEK 120) och ungefär 100 anställda. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter.

Penlon Medical Gas Solutions är baserade i Abingdon i Oxfordshire. Bolaget har fabriker i Storbritannien och säljer produkterna genom distributörer i mer än 30 länder, bland annat i Mellanöstern, Indien, Kina och Japan. Se även sektionen om medicinsk gas på www.penlon.com (http://www.penlon.com/). Penlon Ltd kommer att behålla sin verksamhet inom anestesiprodukter.

”Marknaden för medicinsk gas är ett växande segment i hela världen och har en bra potentiell eftermarknad. Det här förvärvet är i linje med Atlas Copcos strategi att bredda det globala utbudet av produkter för medicinsk gas och att öka intäkterna från eftermarknaden”,
säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef, Atlas Copco Kompressorteknik.

Atlas Copco-gruppen är redan aktiv på marknaden för medicinsk gas genom BeaconMedaes, som är specialiserade på system för medicinska gaser. Genom förvärvet av Penlon Medical Gas Solutions förbättrar Atlas Copco ytterligare sin globala närvaro och blir en komplett leverantör av system för kunder i branschen över hela världen. Verksamheten kommer att ingå i Atlas Copco Kompressortekniks division Industrial Air och produkterna kommer att sälja under varumärket Penlon Medical Gas Solutions.


För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    32 (0)3 870 2938 eller 32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco
är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien.