Atlas Copcos första kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 20 april

6 apr 2011

Stockholm den 6 april 2011: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras onsdagen den 20 april cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7162 0177891698+44 (0)20 7031 4064 891698
 +46 (0)8 5052 0114891698+46 (0)8 5052 0333891698

    
Reprisen finns tillgänglig till och med 26 april.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andvaller, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.