Atlas Copco delar ut pris för marknadsföring och innovationer

6 apr 2011

Stockholm den 6 april 2011: Atlas Copco kommer i samband med årsstämman den 20 april att dela ut två priser: ett för utvecklingen av en bilningshammare med kraftigt minskade vibrationsnivåer och ett för införandet av en ny strategi som ska ytterligare öka kundnöjdheten inom service av kompressorer.

”Vinnarna av de här priserna har kommit med viktiga bidrag till två av Atlas Copcos högst prioriterade områden: att öka våra kunders produktivitet på ett hållbart sätt, samt att bli ett ännu mer kundorienterat företag”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Vi är stolta över att ha medarbetare som är så goda förebilder i vårt arbete med att vara innovativa i allt vi gör”.

John Munks pris för tekniska framsteg går till utvecklingsgruppen för handhållna demoleringsverktyg vid Atlas Copco Construction Tools i Kalmar. Olof Östensson, Thomas Lilja och Ola Davidsson har skapat en bilningshammare som kraftigt minskar vibrationerna som användare exponeras för. Detta gör det möjligt att arbeta avsevärt längre än med en konventionell maskin. Den nya bilningshammaren har tagits väl emot på marknaden och används till exempel storskaligt vid utvidgningen av Panamakanalen.

Peter Wallenbergs pris för marknadsföring och försäljning delas ut till divisionen Compressor Technique Service, som representeras av Nico Delvaux, Dirk Beyts, Wouter Ceulemans och Peter Leemans. Divisionen har utarbetat konkreta nyckeltal som styr verksamheten mot ökad kundlojalitet och visar på hur alla i organisationen kan bidra. Tillsammans med ökade insatser för utbildning kring kundrelationer har divisionen ett integrerat tillvägagångssätt som kommer att ge större kundnöjdhet och i slutändan bättre försäljning för Atlas Copco.

John Munck var en av Atlas Copcos mest framgångsrika ingenjörer. Han arbetade som teknisk direktör i koncernen men hade också andra positioner inom Atlas Copco mellan 1930 och 1970. John Munck-priset delas ut varje år till en produktutvecklare eller designer, eller till en grupp, för framstående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt.

Dr Peter Wallenberg, hedersordförande i Atlas Copco AB, arbetade i koncernen under 20 år innan han blev styrelseordförande under perioden 1974 – 1996. Peter Wallenbergs pris för marknadsföring och försäljning belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.