Atlas Copco ökar innehav i indiskt dotterbolag och avnoterar aktier

18 mar 2011

Stockholm den 18 mars 2011: Atlas Copco AB har bestämt sig för att köpa minst 50% av de aktier som bolaget inte redan äger i dotterbolaget Atlas Copco (India) Limited, och kommer att ansöka om avnotering av dess aktier från aktiemarknader i Indien.

Atlas Copco AB bjöd den 18 februari övriga aktieägare i Atlas Copco (India) Limited att inkomma med anbud för försäljning av sina aktier. Atlas Copco AB kommer inledningsvis att förvärva omkring 1.8 miljoner aktier för 2 750 rupier per aktie, totalt cirka BINR 5 (MSEK 700). Detta kommer att ge Atlas Copco AB ett ägande i Atlas Copco (India) Limited på 92%, jämfört med tidigare 84%.

”Den här investeringen är i linje med Gruppens policy att ha helägda utländska dotterbolag. Dessutom ger den oss större flexibilitet i den indiska verksamheten,” säger Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör på Atlas Copco AB.

Atlas Copco kommer att lämna in en ansökan om avnotering till börserna i Bombay och Pune. Under 12 månader från och med godkännande har återstående aktieägare i Atlas Copco (India) Limited möjlighet att sälja sina aktier till Atlas Copco AB 2 750 rupier per aktie. Atlas Copco förväntar sig att en del av de utestående aktierna kommer att lämnas in under denna period.

Enligt indiska finansmarknadsregler måste offentligt noterade bolag ha ett publikt ägande på minst 25% senast i juni 2013, eller ansöka om avnotering. För avnotering krävs förvärv av minst 50% av de utestående aktierna samt ett ägande på minst 90%.

För ytterligare information kontakta:
Hans Ola Meyer, Ekonomi- och finansdirektör
08 743 8292 eller 070 588 8292
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.