Björn Rosengren lämnar Atlas Copco

10 feb 2011

Stockholm den 10 februari 2011: Björn Rosengren, vice VD för Atlas Copco och chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik lämnar Atlas Copco den 1 september för en position som VD och koncernchef för finska Wärtsilä Corporation.

Björn Rosengren har haft flera chefspositioner på Atlas Copco sedan han anställdes av Gruppen 1998. 2002 utnämndes han till sin nuvarande position. Björn Rosengren är baserad i Kina där han stannar fram till dess att han lämnar Atlas Copco.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.