Atlas Copco slår samman tre tillverkningsenheter för kundanpassade produkter i USA till ett nytt kompetenscenter

7 feb 2011

Stockholm den 7 februari 2011: Atlas Copco Compressors LLC i USA har offentliggjort planer på att slå samman tre tillverkningsenheter i USA till en gemensam enhet i Texas. Syftet är att öka konkurrenskraften genom att skapa ett kompetenscenter för sortimentet. De tre enheterna har totalt 125 medarbetare. 

Den nya fabriken kommer att producera ett brett sortiment av kundanpassade produkter och kompletta lösningar för kunder i Nord- och Sydamerika. Enheten kommer också producera vissa standardprodukter.
 
“Genom att slå samman enheterna säkerställer vi både konkurrenskraftiga produkter och etableringen av ett kompetenscenter nära våra viktigaste kunder,” säger Stephan Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Vårt mål är att erbjuda kunderna bästa tänkbara service.”
 
Produktion från tre tillverkningsenheter - Pneumatech, Greenfield Compression och Atlas Copco CustomDesign – kommer att flytta till ett nytt kundanpassat kompetenscenter i Houston, Texas. Kompetenscentret kommer att dra nytta av närhet till kunder inom olje- och gasindustrierna, redan befintliga specialistleverantörer samt bra logistik till flera större kundgrupper och transportleder. Den nya enheten beräknas vara i gång före slutet av 2011.
 
Merparten av de anställda som berörs av flytten kommer att erbjudas arbete i det nya kompetenscentret. De som inte flyttar kommer att få avgångsvederlag, omställningsstöd och planeringshjälp.

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 75 miljarder kronor.