Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

2 feb 2011

Stockholm den 2 februari 2011: Atlas Copco rapporterade idag ett rekordresultat och fortsatt ordertillväxt i rapporten för det fjärde kvartalet. Samtliga tre affärsområden uppnådde starka resultat och rörelsemarginaler på över 20 %.

Orderingången ökade med 27 % till MSEK 19 374 (15 276), organisk tillväxt på 28 %. Intäkterna ökade 22 % till MSEK 19 401 (15 942) och rörelseresultatet ökade till en ny rekordnivå på MSEK 4 007, motsvarande en rörelsemarginal på 20,7 %.
 
"Vi kan se tillbaka på 2010 med stolthet. Vi har stärkt vår ställning på marknaden och åstadkommit ett starkt resultat", säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. "Vi fortsätter att investera i vår verksamhet för vara redo för ännu mer lönsam tillväxt. Ett exempel är den betydande investeringen på nästan en halv miljard kronor för att öka produktionskapaciteten och effektiviteten i tillverkningen av bergborrverktyg i Fagersta. En annan är den stora investeringen i ett nytt forsknings- och utvecklingscenter i Nanjing, Kina, som godkändes i dag."
 
Dessutom har en ny produktionsanläggning för turbokompressorer och turboexpandrar för gas- och processindustrin invigts i Kina under kvartalet och ett nytt marknadsbolag, främst med fokus på gruvutrustning, öppnades i Mali.
 
Gruppen uppdaterar sina mål för en hållbar, lönsam utveckling. "De uppdaterade målen visar vår fokus på alla aspekter av hållbar utveckling, inklusive ett starkt engagemang för fortsatt tillväxt och hög lönsamhet." Gruppen siktar på en årlig försäljningstillväxt på 8 % över en konjunkturcykel och en ökad utdelningsandel.
 
Efterfrågan på kort sikt på Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Efterfrågan från utvecklingsmarknaderna liksom från gruvindustrin förväntas vara fortsatt stark. Den senaste tidens förbättring på vissa mogna marknader såsom Nordamerika förväntas fortsätta.
Styrelsen för Atlas Copco föreslår en utdelning på SEK 4,00 (3,00) och en obligatorisk inlösen på SEK 5,00 per aktie.

För ytterligare information kontakta:

  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.