Atlas Copco får order på gruvutrustning i Zimbabwe

1 feb 2011

Stockholm den 1 februari 2011: Atlas Copco har fått en order på gruvutrustning från Zimplats Holdings Limited, Zimbabwe, värd över MSEK 170.

"Det här är en viktig order från Zimbabwes gruvindustri och den visar att kunderna värdesätter våra hållbara lösningar”, säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik.
 
Provordern och efterföljande beställning omfattar totalt 44 enheter med låg profil för gruvbrytning, såsom borriggar, gruvtruckar och lastare som kommer att användas i Ngezi Platinum Mine, Zimbabwe. Beställningen gjordes under fjärde kvartalet 2010 och leveranserna av utrustningen kommer att påbörjas i mars 2011. Mer än 100 personer förväntas anställas lokalt för att underhålla utrustningen.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    070 417 8502

  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.