Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 2 februari

19 jan 2011

Stockholm den 19 januari 2011: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras onsdagen den 2 februari cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till [email protected] senast den 31 januari. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7162 0077885043+44 (0)20 7031 4064885043
+46 (0)8 5052 0110885043+46 (0)8 5052 0333885043

Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

Ingrid Andvaller
Chef Investerarrelationer

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.