Atlas Copco överväger flytta tillverkningen av lätt packningsutrustning

11 jan 2011

Stockholm den 11 januari 2011: Atlas Copco har idag påbörjat förhandlingar med facket rörande en plan för att flytta produktionen av lätt packningsutrustning från Ljungby till Rousse, Bulgarien, vilket skulle påverka 69 tjänster i Sverige.

"Atlas Copco ser över produktionen kontinuerligt för att säkerställa Gruppens konkurrenskraft. Den övervägda planen är i linje med vår ambition att ständigt förbättra den operativa effektiviteten och säkerställa att vår produktion är kostnadseffektiv”, säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.

Om planen godkänns kommer flytten av verksamheten från Ljungby att kunna fullbordas vid slutet av 2011. I Rousse, Bulgarien, skulle fabriken behöva utökas för att rymma den nya produktionslinjen. Därutöver skulle nuvarande bearbetningsprocesser läggas ut på underleverantörer.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    +46 (0)70 417 8502

  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.