Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2011

19 okt 2010

Stockholm den 19 oktober 2010: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2011.

Representanter:Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigtKG Lindvall, Swedbank Robur FonderHåkan Sandberg, Handelsbanken FonderAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 20 april 2011.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: [email protected] eller per fax 08 615 0026.För ytterligare information kontakta:Love Liman, tf Presschef08 743 8060 eller 073 318 8060Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).