Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

17 jul 2009

Stockholm den 17 juli 2009: Den globala efterfrågan på Atlas Copcos produkter förblev låg under det andra kvartalet, och Gruppen fortsatte genomföra omstruktureringsåtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader och öka effektiviteten. Intäkterna och vinsten föll jämfört med föregående år. Lönsamheten var i linje med första kvartalet och kassaflödet var starkt.

”Vi har åstadkommit ett starkt resultat med tanke på den svåra efterfrågesituationen och vi kommer fortsätta förbättra vår tillverkningsstruktur,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”På kort sikt väntar vi oss att efterfrågan blir fortsatt svag från de flesta industrier och regioner, och ligger kvar på nuvarande nivå.”

Försäljningen under det andra kvartalet minskade 14% till MSEK 16 155, en organisk nedgång med 27%. Den organiska orderingången föll 37%. Rörelsevinsten var MSEK 2 066, vilket motsvarar en marginal på 12.8%. Justerat för omstruktureringskostnader var marginalen 14.4%. Det operativa kassaflödet ökade till MSEK 2 492 (396), tack vare minskade lagernivåer och kundfordringar.

Under kvartalet minskades antalet anställda med omkring 1 600, vilket ger en total minskning av arbetsstyrkan sedan september 2008 på 5 440. Detta kommer att ge mer än MSEK 2 000 i årliga besparingar.

”Gruppen genomför visserligen många åtgärder för att minska kostnaderna, men vi tänker alltid långsiktigt,” säger Ronnie Leten. ”Vi fortsätter investera i produktutveckling, tjänster och marknadsnärvaro. Atlas Copcos framtid hänger på vår förmåga att fortsätta leverera utmärkt service och förbättra produktivitet och energieffektivitet för våra kunder. Introduktionen av Carbon Zero-kompressorerna mot slutet av andra kvartalet demonstrerar vår styrka på det området.”

Den 30 juni introducerade Atlas Copco Carbon Zero, en serie kompressorer som har fått certifierat av det tyska institutet TÛV att de kan återvinna 100% av den tillförda elenergin för att värma upp vatten.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.