Atlas Copcos andra kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 17 juli

17 jun 2009

Stockholm den 17 juni 2009: Atlas Copcos rapport för andra kvartalet publiceras fredagen den 17 juli cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.


Vänligen ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7806 19564359758+44 (0) 20 7806 19704359758#


Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.