Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 19 november 2009

4 jun 2009

Stockholm den 4 juni 2009: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 19 november 2009 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls vid Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, utanför Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.

Programmet börjar på morgonen och avslutas med en middag på kvällen. Under dagen sker produktvisningar och presentationer av Gruppen och affärsområdena. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information kontakta:
Camilla Gustavsson, Investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 149 8291
e-mail: [email protected]